Techni Tou Dromou

Thursday, 9 June 2022

Polish Heritage Days Art exhibition Manchester Central Library

 Polish Heritage Days Art exhibition Manchester Central Library


We’re bringing a Polish Poster Exhibition to the Central Library in Manchester. The theme of this year’s Polish Heritage Days and the poster exhibition is the 130th anniversary of the birth of three Polish generals: Władysław Anders, Stanisław Maczek and Stanisław Sosabowski.

About

The Polish Heritage Days is an annual festival organised and run under the patronage of the Polish Embassy in London. The idea behind Polish Heritage Days is to promote and celebrate Polish culture, heritage of past generations, and Polish contribution to the cultural, economic, and social life of the United Kingdom 


HOPE
Make peace not War 

Polish Heritage Days Exhibition

The Polish Heritage Days is an annual festival organised and run under the patronage of the Polish Embassy in London. The idea behind Polish Heritage Days is to promote and celebrate Polish culture, heritage of past generations, and Polish contribution to the cultural, economic, and social life of the United Kingdom.

Together with the Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, Polish Centre Wilno Manchester and Artists from Silesian University Art Institute we’re bringing a Polish Poster Exhibition to the Central Library in Manchester. The theme of this year’s PHD and the poster exhibition is the 130th anniversary of the birth of three Polish generals: Władysław Anders, Stanisław Maczek and Stanisław Sosabowski who made a significant contribution to the victory of the Allies during World War II and to the strengthening of the Polish community in Great Britain.

Polish Heritage Days to coroczny festiwal organizowany i prowadzony pod patronatem Ambasady RP w Londynie. Ideą Polish Heritage Days jest promowanie i celebrowanie polskiej kultury, dziedzictwa minionych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Wraz z Konsulatem Generalnym RP w Manchesterze, Polskim Centrum Wilno w Manchesterze oraz Artystami z Instytut Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego przywozimy do Biblioteki Centralnej w Manchesterze wystawę plakatupolskiego. Tematem tegorocznej wystawy jest 130. rocznica urodzin trzech polskich generałów: Władysława Andersa, StanisławaMaczka i Stanisława Sosabowskiego, , którzy wnieśli znaczący wkład w zwycięstwo aliantów podczas II wojny światowej i we wzmocnienie polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii.

Free – drop in – please consider making a donation if you can either online or at one of our cash or contactless donation boxes in Central Library2 comments:

Popular posts